Plan wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w Wrocławiu

Plan wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w Wrocławiu

Władze miasta Wrocławia rozpoczynają przygotowania do implementacji Strefy Czystego Transportu. Przewiduje się, że zajmie ona obszar o powierzchni 17,5 km kwadratowych, co jest równoznaczne z około 6 procentami całkowitej powierzchni miasta. Szczególnie duże utrudnienia mogą napotkać właściciele starszych modeli pojazdów z silnikami Diesla.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego niedawno dokonał aktualizacji Programu Ochrony Powietrza. W nowej wersji dokumentu została zawarta deklaracja dotycząca stworzenia Strefy Czystego Transportu na terenie Wrocławia. Obszar, który ma być objęty tym projektem, zamieszkuje 22,5 procenta populacji miasta.

Z Programem Ochrony Powietrza wiąże się plan uruchomienia strefy w latach 2025-2026. Miasto ma zamiar zainstalować na terenie tej strefy specjalne urządzenia do automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych. Dzięki temu większość kierowców chcących wjechać do strefy nie będzie musiała wyposażać swych pojazdów w dodatkowe naklejki.

Polskę do implementacji strefy czystego transportu na terenie Wrocławia zobligowały postanowienia Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z tym dokumentem, takie obszary mają powstać w miastach o populacji przekraczającej 100 tys. mieszkańców, gdzie odnotowano przekroczenie dopuszczalnych poziomów szkodliwych substancji, określonych przez normy UE dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Mówimy tu konkretnie o przekroczeniu rocznej normy emisji NOx.

W 2022 roku raport GIOS wskazał na takie przekroczenia na stacjach pomiarowych przy Al. Wiśniowej we Wrocławiu (strefa Aglomeracja Wrocławska), Al. Krasińskiego w Krakowie (strefa Aglomeracja Krakowska), Al. Niepodległości w Warszawie (strefa Aglomeracja Warszawska) oraz ul. Plebiscytowej w Katowicach (strefa Aglomeracja Górnośląska).

W pierwszych pięciu latach funkcjonowania strefy, pojazdy należące do osób mieszkających na jej terenie miałyby być wyłączone spod ograniczeń wjazdu. Sama strefa ma obejmować obszar o powierzchni 17,5 km kwadratowych, skupiający głównie śródmieście oraz część miasta z zachowaną niemiecką, przedwojenną zabudową. Szczegółowo, chodzi o takie obszary jak: Stare Miasto, Nadodrze, Ołbin, Kleczków, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie oraz część osiedla Szczepin.

Plan wprowadzenia strefy czystego transportu we Wrocławiu przewiduje podział na trzy etapy, każdy trwający pięć lat. W pierwszym etapie (od 2025 do 2030 roku) pojazdy należące do mieszkańców strefy miałyby być wyłączone z wymogów dotyczących norm emisji spalin. Etap drugi (rok 2030) ma obejmować podniesienie limitów emisji dla silników benzynowych do normy Euro 4 (od rocznika 2006) i dla silników wysokoprężnych do normy Euro 5 (od rocznika 2010). Trzeci etap (rok 2035) ma zaś dotyczyć podniesienia limitów emisji dla silników benzynowych do normy Euro 5 (od rocznika 2011) i dla silników wysokoprężnych do normy Euro 6 (od rocznika 2014).