Absolwenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na czele rankingu LDEK

Absolwenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na czele rankingu LDEK

Podczas ostatniej jesiennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK), absolwenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (UMW) pokazali swoje umiejętności, zdobywając najwyższe miejsce w całym kraju. Ich średni wynik punktowy wyniósł 157,28. Z 106 egzaminowanych absolwentów UMW na egzaminach zdało 104, a najlepszy rezultat to imponująca liczba 186 punktów.

Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie uczelni, wyniki te, zebrane przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi, pokazują, że spośród 106 absolwentów UMW, którzy przystąpili do egzaminu, tylko dwóch nie zaliczyło testów. Najlepszy uzyskany wynik to aż 186 punktów.

Nie tylko lekarze, ale także lekarze dentyści – also absolwenci UMW – którzy przystąpili do LDEK po raz pierwszy wypadli najlepiej w Polsce. To potwierdza komunikat wydany przez uczelnię.

„To sukces jest dowodem na to, że dobrze zaplanowane strategie i zaangażowanie całego zespołu mogą przynosić oczekiwane rezultaty. Zajęcie pierwszego miejsca w LDEK nie tylko daje nam ogromne poczucie satysfakcji, ale jest także potwierdzeniem skuteczności podejmowanych przez nas działań. To jest duże osiągnięcie, które pokazuje, że idziemy we właściwym kierunku” – powiedział prof. Marcin Mikulewicz, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UMW, cytowany w komunikacie.

Według danych CEM, podczas jesiennej sesji 2023 roku do LDEK przystąpiło w całej Polsce 973 osoby. Średnia punktacja wyniosła 157,28 punktów. Najwyższy wynik to 187 punktów, a najniższy to 50 punktów. Niemniej jednak, 53 zdających uzyskało wynik poniżej progu zaliczenia – 56%.