Rewitalizacja infrastruktury kolejowej we Wrocławiu: podpisano umowy

Rewitalizacja infrastruktury kolejowej we Wrocławiu: podpisano umowy

W ostatni piątek sierpnia, dokładnie 25-go, we Wrocławiu zostały zainicjowane działania mające na celu rewitalizację infrastruktury kolejowej. Inwestycje te dotyczą dworca Wrocław Świebodzki oraz linii kolejowej pomiędzy Zgorzelcem a Bogatynią. Podpisane w tamtym dniu umowy pozwolą na finalne zaplanowanie i przebudowę ww. elementów infrastruktury, co oznacza powrót do aktywnego ruchu kolejowego na dworcu świebodzkim.

Dworzec Świebodzki ma odzyskać swoją pierwotną funkcję jako kluczowy punkt w systemie wrocławskiej kolei aglomeracyjnej. Projekt obejmuje rewitalizację linii kolejowej łączącej go ze Środą Śląską oraz budowę nowego dworca kolejowego. Dodatkowo przewiduje się rozbudowę istniejącego toru o około cztery kilometry, co zwiększy jego przepustowość. Infrastruktura na dworcu Świebodzkim zostanie całkowicie odnowiona.

Wiceminister infrastruktury, Andrzej Bittel, podkreślił znaczenie tych działań dla Dolnego Śląska. W ramach programu Kolej Plus prowadzone są trzy inwestycje. Pierwsza z nich to już wspomniana rewitalizacja linii kolejowej ze Środy Śląskiej do Wrocławia. Drugi projekt to przywrócenie ruchu na linii Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój. Ostatnia – trzecia inwestycja – to rewitalizacja trasy Bogatynia – Zgorzelec.

Łączna wartość podpisanych umów związanych z zaprojektowaniem infrastruktury kolejowej wynosi 12 milionów złotych. Ostateczne koszty wszystkich trzech inwestycji kolejowych na Dolnym Śląsku, w tym budowy, szacowane są na około miliard złotych. Projekty te zostały zgłoszone do programu Kolej Plus przez samorząd województwa dolnośląskiego.