"Porusz serce" – Inicjatywa edukacyjna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

"Porusz serce" – Inicjatywa edukacyjna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wrocławski Uniwersytet Medyczny włącza się w akcję oświatową pod nazwą „Porusz serce”. Jej głównym celem jest kształtowanie świadomości społecznej o niezbędności natychmiastowych działań resuscytacyjnych u ofiar nagłego zatrzymania krążenia. Szczegółowe instrukcje, jak prawidłowo przeprowadzić takie działania, będą także udostępniane przez ekspertów.

Kampania przewiduje zaangażowanie nie tylko pracowników uczelni medycznej i innych specjalistów medycznych, ale również funkcjonariuszy policji, strażaków, straży miejskiej i kadry pedagogicznej. We wtorek, uniwersytet sfinalizował umowę współpracy w tej sprawie z przedstawicielami gminy Wrocław (Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego i Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego), Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Strażą Miejską Wrocławia oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu.

Informacje statystyczne pokazują, że jedynie 50% Polaków, którzy doświadczyli nagłego zatrzymania krążenia poza szpitalnymi murami, mogło liczyć na pomoc przypadkowych świadków. W porównaniu do tego, kraje skandynawskie i Czechy notują procentowy wskaźnik na poziomie około 80%. Instruktorzy biorący udział w akcji skupią swoje wysiłki na podkreślaniu znaczenia szybkich działań resuscytacyjnych i naukę efektywnych oraz bezpiecznych technik.

Dr Paweł Gawłowski, ratownik medyczny i adiunkt w Centrum Symulacji Medycznej UMW, pełniący rolę koordynatora programu „Porusz serce”, informuje, że kampania będzie realizowana w wielu różnych lokalizacjach.

Rocznie w Europie z powodu nagłych zatrzymań krążenia ginie od 350 do 700 tysięcy osób. W Polsce ten wskaźnik wynosi około 40 tysięcy rocznie. Ciekawym faktem jest to, że od 60% do 80% przypadków zatrzymania krążenia ma miejsce poza szpitalem: w domach prywatnych, na miejscu pracy, w sklepach czy na ulicach.