Planowane prace na wrocławskim wodociągu. Psie Pole, Zakrzów, Kłokoczyce i Pawłowice mogą mieć problemy z dostępem do wody

Planowane prace na wrocławskim wodociągu. Psie Pole, Zakrzów, Kłokoczyce i Pawłowice mogą mieć problemy z dostępem do wody

Eksperci z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu stają przed zadaniem naprawy jednego z kluczowych elementów systemu zaopatrzenia w wodę miasta – zasuwy. Uszkodzenie tego składnika infrastruktury wymaga natychmiastowego odwzorowania. Jeśli jesteś mieszkańcem północnej części Wrocławia, konkretnie takich osiedli jak Psie Pole, Zakrzów, Kłokoczyce czy Pawłowice, to istotne jest dla Ciebie, że w nocy z piątku na sobotę (pomiędzy 22:00 a 6:00) możesz spotkać się z problemami dostępu do wody.

Ze względu na planowane prace techniczne, które mają na celu usunięcie usterki, może wystąpić obniżenie ciśnienia w sieci miejskiej do poziomu całkowitego zaniku dostawy. To oznacza, że konieczność utrzymania prawidłowej pracy instalacji i jej niezbędna naprawa może tymczasowo wpłynąć na komfort życia tych, którzy mieszkają w wyżej wymienionych rejonach miasta.