Szczytowy osiągnięcie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: Uczelnia uchodzi za najwyższą rangą instytucję medyczną w kraju według rankingu THE WUR 2024!

Szczytowy osiągnięcie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: Uczelnia uchodzi za najwyższą rangą instytucję medyczną w kraju według rankingu THE WUR 2024!

Wrocławski Uniwersytet Medyczny triumfuje, zdobywając prestiżowe pierwsze miejsce w rankingu Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2024, stając się tym samym liderem wśród polskich uniwersytetów medycznych. Inne wybitne uczelnie takie jak Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski również zostały wysoko ocenione w tym zestawieniu.

Zaledwie 39 polskich instytucji edukacyjnych znalazło swoje miejsce na liście tego renomowanego rankingu. Najnowsze wyniki THE WUR potwierdzają niewątpliwie, że Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest obecnie na czele kształcenia medycznego w Polsce. Jak podkreślił rektor uniwersytetu, aspiracja do doskonałości w dziedzinie dydaktyki stanowi dla uczelni jeden z kluczowych celów.

Rektor dodał, że od ostatniego roku wprowadzono wiele innowacji, które miały na celu usprawnienie oraz umożliwienie bardziej praktycznego kształcenia studentów. Te zmiany przyniosły realne rezultaty, co jest zachętą do dalszego doskonalenia procesu edukacyjnego. Jednocześnie wysoka pozycja w kategorii „jakość badań” świadczy o prawidłowości uczelnianych dążeń do uzyskania statusu uczelni badawczej, do czego intensywnie przygotowują się w najbliższych miesiącach.