Kompleksowa obsługa nieruchomości. Komu ją powierzyć?

Kompleksowa obsługa nieruchomości. Komu ją powierzyć?

Obsługa nieruchomości to pracochłonne i wymagające zajęcie, zarówno pod względem czasowym, jak i organizacyjnym. Nic więc dziwnego, że większość wspólnot mieszkaniowych decyduje się scedować związane z nią czynności na zewnętrzną firmę – biuro zarządzania nieruchomościami, działające na lokalnym rynku. Jest to o tyle dobra decyzja, że gwarantuje pewność, że wszystkie związane z obsługą nieruchomości czynności zostaną wykonane w zgodny z przepisami sposób. Sprawdźmy, na czym polega taka współpraca i dlaczego warto się na nią zdecydować!

Na czym polega obsługa nieruchomości. Jakie czynności wchodzą w jej skład?

Pod pojęciem obsługi nieruchomości kryje się zespół czynności i działań podejmowanych w celu utrzymania konkretnej nieruchomości w szeroko pojętym dobrym stanie. Możemy je podzielić na dwie kategorie i wyszczególnić czynności wchodzące w skład zarządzania nieruchomościami oraz zadania dotyczące administrowania nieruchomościami.

Zarządzanie nieruchomościami jest szerszą i bardziej złożoną usługą, którą w praktyce powinien realizować doświadczony i certyfikowany zarządca. Jego znalezienie na własną rękę może okazać się o tyle trudne, gdyż w dzisiejszych czasach dostęp do profesji zarządcy nie ma żadnych ograniczeń. Zarządzanie nieruchomością polega na prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi obiektu, planowaniu jego rozwoju po to, aby nieruchomość była zachowana w stanie niepogorszonym, a także doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomością.

Nieco węższy zakres posiada administrowanie nieruchomościami. W gestii administratora leżą bowiem wszelkie czynności dotyczące utrzymania porządku w obrębie nieruchomości, organizacja i planowanie pracy ekip sprzątających, dokonywanie napraw i przeglądów technicznych, pobieranie opłat czynszowych, a także organizowanie spotkań wspólnoty i kontrolowanie ich przebiegu. W realizacji swoich obowiązków administrator stale współpracuje z zarządcą.

Obsługa nieruchomości we współpracy z zewnętrznym podmiotem. Dlaczego to się opłaca?

Obsługa nieruchomości jest usługą odpłatną. Zdecydowanie warto ponieść jednak jej koszt, gdyż powierzając jej realizację profesjonalnej firmie specjalizującej się zarówno w zarządzaniu, jak i administrowaniu nieruchomościami, zyskujemy pewność, że nasza nieruchomość zostanie otoczona w pełni profesjonalną i kompleksową opieką. Z biurem nieruchomości opłaca się współpracować tym bardziej, że w jego szeregach pracują wyłącznie certyfikowani zarządcy nieruchomości. Wspólnota nie musi więc szukać zarządcy na własną rękę ani weryfikować jego kompetencji zawodowych.

Oprócz zarządcy, biura specjalizujące się w obsłudze nieruchomości zatrudniają także szereg innych specjalistów, których wsparcie może okazać się potrzebne na poszczególnych etapach obsługi nieruchomości. Do usług wspólnoty mieszkaniowej są m. in. profesjonalni radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, a także technicy i konserwatorzy, którzy troszczą się o poszczególne aspekty administrowania i zarzadzania nieruchomością. Wszystko po to, aby obsługa nieruchomości była każdego dnia realizowana w kompleksowy i w pełni profesjonalny sposób.