Ulica Szczytnicka we Wrocławiu czeka na gruntowną przemianę: deptak czy droga dojazdowa?

Ulica Szczytnicka we Wrocławiu czeka na gruntowną przemianę: deptak czy droga dojazdowa?

Wrocławski torowisko na ulicy Szczytnickiej obecnie przechodzi przez proces remontowy, jednak to tylko przedsmak nadchodzących zmian. Miasto Wrocław ogłosiło przetarg na stworzenie koncepcji rewitalizacji tego obszaru. Istnieją dwie możliwości – utrzymanie ruchu samochodowego tak jak jest obecnie lub transformacja Szczytnickiej w chodnik dla pieszych.

Plan przewiduje, że architekci opracują koncepcję przebudowy tej części Szczytnickiej, która rozciąga się od skweru Bocheńskiego do skrzyżowania z ulicą Reja, obejmując również plac przy skrzyżowaniu ulic Szczytnickiej, Polaka, Ładnej, Reja, Nehringa i Curie-Skłodowskiej. Urzędnicy oczekują od projektantów dwóch wariantów przebudowy ulicy. Jeden z nich zakłada przekształcenie ulicy w deptak, gdzie ruch pojazdów będzie ograniczony tylko do niezbędnych dojazdów do posesji, dostaw oraz obsługi bytowej i przeciwpożarowej.

Jeśli decyzja zapadnie na korzyść pozostawienia ruchu samochodowego na ulicy Szczytnickiej, pojazdy będą poruszać się po obecnie przebudowywanym torowisku. Plan zakłada również poszerzenie chodników i dodanie nowego przejścia dla pieszych w centralnej części ulicy. Planowane są również liczne nasadzenia – głównie drzewa i krzewy w donicach, które zostaną rozmieszczone na całej długości Szczytnickiej. Urzędnicy zwracają uwagę, że w planie powinny się znaleźć miejsca dla ogródków gastronomicznych oraz dodatkowe elementy małej architektury komponujące się z zielenią.

Przekształcenie ulicy Szczytnickiej nie może jednak nastąpić bez uwzględnienia pewnych zastrzeżeń ze strony konserwatora zabytków. Wśród oczekiwań znajduje się zachowanie chodników po obu stronach ulicy oraz utrzymanie sieci trakcyjnej i oświetlenia ulicznego w formie zawieszonej między budynkami, aby zapewnić odpowiednią ekspozycję zabytkowej architektury oraz czytelność przestrzeni miejskiej. Konserwator zaleca również uwzględnienie możliwości organizacji ogródków gastronomicznych przez każdego najemcę lokalu usługowego, ale podkreśla, że powinny one być lokalizowane przy elewacjach i składać się jedynie ze stolików i krzeseł. Apeluje również o przeprowadzenie remontu nie tylko nawierzchni, ale także elewacji budynków, co umożliwi pełną rewitalizację ulicy jako miejsca spotkań w zabytkowej strukturze miasta.